Websitemizde gezinmeden önce,
metnini kabul ederek,bu pencereyi kapatabilirsiniz

KVKK Metni

Veri Sahibi Başvuru Formu

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca veri sahibi olarak DENİZ OTOMOTİV İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Şirketi’ne başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:
(1) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek
(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
(3)Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
(6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.


2.Başvuru Yöntemi:
Yukarıdabelirtilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kanunun 13.MaddesiileVeriSorumlusunaBaşvuruUsulveEsaslarıHakkındaTebliğ’in 5.Maddesigereğinceyazılıolarakveyakayıtlıelektronikposta (KEP) adresi, güvenlielektronikimzaya da önceden bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresinizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız kanunun 13.Maddesinin 2. Fıkrasıgereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihtenitibaren en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır.Yanıtlarımız ilgili kanunun 13.Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan size ulaştırılacaktır.
Yazılı Başvuru : Yakuplu Mh.Sanayi Cd.Deniz Otomotiv Servis No:10/3 Beylikdüzü/İstanbul
KEP yoluyla Başvuru : denizotomotivtekstil@hs01.kep.tr
E-posta ile Başvuru :kvkk@denizotomotivgrup.com


3.Kimlik ve İletişimBilgileri:
Sizinle iletişime geçebilmemiz için ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Adı Soyadı:
T.C KimlikNo:
Tebligat Adresi:
Cep Telefonu:
E-posta:


4.Lütfen bizimle olan ilişkinizi belirtin:
Veli/Vasi/Temsilci
Ziyaretçi
Çalışan
Diğer: ………………..


5.Talep Konusu:
Lütfen talebinizi detaylandırın. …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncelolduğunu, şirketinizin başvurumu sonuçlandırmak adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerektiği hususunda aydınlatıldığı beyan ve taahhüt ederim.
Cevabın;
o Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
o Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum